PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Firma  U  N  I  V  E  R  S  I  T  Y Monika Kozłowska

zachęca do udziału w projekcie

ANGIELSKI KLUCZEM
DO SUKCESU

Uczestnikom projektu oferujemy BEZPŁATNY

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO

+ DORADZTWO ZAWODOWE
KRÓTKI OPIS PROJEKTU

Zajęcia z języka angielskiego przewidziane są w dwóch grupach poziom podstawowy i średnio zaawansowany.

Schemat zajęć:

& dwa razy w tygodniu po dwie godziny lekcyjne;

& indywidualne konwersacje z lektorem dla każdego uczestnika.

Każdy uczestnik ma zapewnione:

& ubezpieczenie w czasie trwania kursu;

& komplet materiałów (podręcznik, ćwiczenia, segregator, długopis, zeszyt);  

& zaświadczenie MEN ukończenia kursu poprzedzone egzaminem;

& spotkanie z doradcą zawodowym.

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W PROJEKCIE?

Projekt skierowany jest do mieszkańców gminy Olszanka
Uczestnikami projektu mogą być osoby pełnoletnie zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie gminy Olszanka.

Ilość miejsc ograniczona !

 

 

WYDATEK WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

Lista osób zakwalifikowanych na kurs języka angielskiego:

poziom podstawowy:

poziom średniozaawansowany:

Lp. Nazwisko i Imię Lp. Nazwisko i Imię
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
Dawidziuk Katarzyna
Radziwonka Andrzej
Niedzielak Iga
Raczuk Małgorzata
Desperat Anna
Wyczółkowska Małgorzata
Demianiuk Sylwia
Hawrysiuk Anna
Jaszczuk Marlena
Czmoch Magda
Jóźwiuk Elżbieta
Jóźwiuk Barbara
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
10.
11.
12.
Czerka Anna
Śmieciuch Angelika
Hornowska Anna
Jaszczuk Sylwester
Pawluk Agata Weronika
Jaszczuk Monika
Domański Grzegorz
Hornowska Renata
Januszewska Sylwia Agnieszka
Sobiczewski Marcin
Szymaniuk Ignacy
Grad Anna

 

 
   

 

 

www.medie.pl